header-skupinadp_1.png

PARTNER
PRO VAŠE PODNIKÁNÍ

DP Work
DP Marketing and Sales
DP Engineering and Training
DP Jobs
DP Industry and Logistics

Již 15 let poháníme našimi službami motory české ekonomiky. Od koncernů po malé živnostníky. Vždy jsme usilovali o win-win výsledek a kultivovali tak pracovní prostředí v zemi. Zaměstnali jsme a řídili už desetitisíce zaměstnanců v desítkách firem a získali tak zcela bezprecedentní know-how napříč mnoha obory. Naše touha neustále se posouvat a zlepšovat, dala vzniknout nespočtu našich unikátních produktů a nástrojů. S pomocí těchto nástrojů náš dlouhodobě budovaný odborný tým umí efektivně realizovat projekty na klíč a dodávat fundované služby napříč segmenty.

Firmám dnes pomáháme v oborech personalistiky, výroby, logistiky, marketingu i prodeje.

 
DP WORK

DP WORK je základním stavebním kamenem Skupiny DP. Teprve po několikaletém úspěšném fungování DP WORK byly postupně přidávány další divize. Pod touto značkou je schováno vše, s čím nás spojují naši tradiční dlouholetí zákazníci, tedy komplexní personální služby. Zejména díky této divizi vyrostla Skupina DP do stávajících rozměrů. 


V dnešní době patříme mezi TOP 10 největších personálních společností v České republice, s čímž také souvisí řada významných referencí, certifikací a členství ve střešních organizacích (více zde).

DP WORK Sales and Marketing

Marketingové a obchodní aktivity v současné situaci na trhu vyžadují flexibilní přístup na rychle se měnící požadavky zákazníků a vývoj konkurence. S přesunem do digitálního prostředí často firmy řídí své činnosti prostřednictvím dílčích projektů. 


Divize DP MARKETING & SALES aktivně spolupracuje na realizaci takových projektů prostřednictvím Business Process Outsourcing (BPO), kdy na rozdíl od klasického outsourcingu konkrétních dílčích služeb, zajišťujeme podporu klientů při zavádění procesních celků, např. při vývoji nových produktů, aplikací či konkrétních marketingových nebo obchodních aktivit.

 
DP ENGINEERIN & TRAINING

Vznik této divize byl primárně reakcí na nedostatek kvalifikovaného personálu na trhu práce. Navázali jsme na své zkušenosti z automobilového průmyslu a vytvořili sadu unikátních kurzů právě pro toto odvětví. Kurzy DP E&T jsou zaměřeny převážně na tzv. hard skills a to na různé úrovni. Od 3D modelování v CAD programech, přes svářečskou školu až po školení interních logistiků.

Divize DP E&T má personální základ v odbornících z praxe, kteří se až posléze začali věnovat lektorské praxi. Díky tomu nemá v portfoliu pouze vzdělávání, ale například také procesní analýzy, design průmyslových procesů a tvorbu manuálů či pracovních postupů. Naši odborníci umí nalézt problém, navrhnout řešení, zpracovat postup a ve finále také proškolit personál.

 
DP JOBS

Divize DP JOBS je nejmladším členem Skupiny DP a nabízí zejména digitální služby z oblasti personálního marketingu. Smyslem této divize je pomáhat HR oddělením úspěšně nabízet svá volná pracovní místa a na druhé straně uchazečům o zaměstnání předkládat požadavky trhu práce v podobě, která jim poskytne relevantní informace a rychlou orientaci v nich.

Pilotním projektem DP JOBS je multikanálová inzerce volných pracovních míst na portále Oslovime.cz

 
DP INDUSTRY & LOGISTICS

Naši experti v divizi DP I&L jsou zaměřeni zejména na oblast průmyslové výroby včetně interních logistických potřeb výrobních závodů. Dodáváme odborníky na sjednané projekty a stejně tak přebíráme části výrobních a obslužných procesů do vlastní gesce. To vše jak on-site, tak také off-site formou. V případě off-site řešení zajišťujeme také logistické toky materiálu v JIT za pomoci napojení podnikových informačních systémů, díky čemuž například automatizujeme objednávky či klientům poskytujeme self-billing.
 
Experti divize DP INDUSTRY AND LOGISTICS ve spolupráci s kolegy z divize DP ENGINEERING AND TRAINING dokáží komplexně řešit prakticky jakýkoliv problém ve výrobě.